Ordinačné hodiny


Máte problém so závislosťou?

Trápi Vás alkohol, drogy, gambling?

Môžete sa liečiť

 

  1. Príďte do Centra pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ulici č. 2, v Bratislave.
  2. Prineste si so sebou kartičku zdravotného poistenia.
  3. Príďte v pondelok – štvrtok medzi 7:00 – 19:00 hod. a v piatok medzi 7:00 – 15:00 hod.
  4. Odporúčame pacientom prísť na prvé vyšetrenie do ambulancie v čase medzi 7:00 – 15:00 v dňoch pondelok – štvrtok.
  5. Liečiť sa môžete ambulantnou alebo lôžkovou formou.
  6. Trvalý pobyt v Bratislave nie je podmienkou pre liečbu v našom zariadení.
  7. Prísne dodržujeme zásady zdravotníckej mlčanlivosti!
  8. Zmluvnými zdravotnými poisťovňami CPLDZ sú Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s., Dôvera zdravotná poisťovňa a. s. a UNION zdravotná poisťovňa a. s.
Ak je človek zdravý, je bohatý, aj keď o tom nevie.
Závislosť je choroba.
Závislosť je liečiteľná.