Prehľad zmlúv


Zmluvy CPLDZ Bratislava od 01.01.2011 nájdete na Centrálnom registri zmlúvhttp://www.crz.gov.sk/. Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií.

Zmluvy CPLDZ Bratislava uzatvorené do 31.12.2010 sú uvedené nižšie:

  • zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

prehľad zmlúv vo formáte .pdf

  • zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010

prehľad zmlúv vo formáte .pdf