Prebytočný a dočasne prebytočný majetok


Register ponúkaného majetku štátu

Verejne prístupnú evidenciu ponúkaného prebytočného a dočasne prebytočného majetku CPLDZ Bratislava nájdete od 01.07.2015 na informačnom systéme verejnej správy www.ropk.sk na MF SR https://www.ropk.sk/index/index.php

 

Centrálna evidencia majetku

Od 1.1.2017 nájdete verejne dostupnú evidenciu nehnuteľného majetku Centra pre liečbu drogových závislostí Bratislava na webovej stránke www.majetokstatu.sk