Faktúry a objednávky


Povinne zverejňované faktúry za tovary, služby a práce od 01.01.2012

zverejnenie objednávok a faktúr v xls. súbore

Faktúry za tovary, služby a práce do 01.01.2012

prehľad faktúr a objednávok vo formáte .PDF