Faktúry a objednávky


Povinne zverejňované faktúry za tovary, služby a práce od 01.01.2012

zverejnenie faktúr a objednávok v xls súbore

Faktúry za tovary, služby a práce do 01.01.2012

prehľad faktúr a objednávok vo formáte .PDF