Faktúry a objednávky


Zverejnenie objednavok

Povinne zverejňované faktúry za tovary, služby a práce od 01.01.2012

zverejnenieobjednavok-8

Faktúry za tovary, služby a práce do 01.01.2012

prehľad faktúr a objednávok vo formáte .PDF

Na stiahnutie