02 / 5341 7464

02 / 5341 7467

Linka pomoci pre problémy s hraním
0800 800 900

Mapa

„Ak je človek zdravý, je bohatý, aj keď o tom nevie.“

Hodnotenie spokojnosti pacientov za I. polrok 2015

Hodnotenie spokojnosti s poskytovanými zdravotníckymi službami v CPLDZ v Bratislave prebieha pravidelne od roku 2002 dvakrát do roka, vždy v júni a v decembri, počas jedného kalendárneho týždňa. Je administrované vo všetkých terapeutických skupinách, kluboch, v lôžkovej liečbe a metadónovom udržiavacom programe. Posledné hodnotenie spokojnosti za I. polrok 2015 nájdete nižšie: Vyhodnotenie CSQ8_jún 2015_web

Čítať dalej


Edukačný program pre žiakov, študentov základných, stredných škôl ako aj pre širšiu verejnosť

Centrum pre liečbu drogových závislostí Hraničná 2, v Bratislave poriada v šk. r. 2015/2016 2 x týždenne edukačný program pre žiakov, študentov základných, stredných škôl ako aj pre širšiu verejnosť Program: 1. Úvod do problematiky drogových závislostí. 2. Diskusia. 3. Prehliadka detoxifikačného oddelenia Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Miesto konania: CPLDZ, Hraničná 2, […]

Čítať dalej


Prednášky CPLDZ Bratislava z 9. Bojnickej AT konferencie 2015

Prednášky CPLDZ Bratislava z 9. Bojnickej AT konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 2. – 4. 10.2015, nájdete k nahliadnutiu nižšie:   1. Ľ. Okruhlica: Poznámky k odboru medicíny drogových závislostí Stiahnuť 2. Z. Alexanderčíková, Ľ. Okruhlica, Z. Ondrejková: Využitie naltrexonu a placeba u pacientov so závislosťou od alkoholu Stiahnuť 3. Ľ. Okruhlica, Z. Alexanderčíková, […]

Čítať dalej


Aktuálne