02 / 5341 7464

02 / 5341 7467

Linka pomoci pre problémy s hraním
0800 800 900

Mapa

„Ak je človek zdravý, je bohatý, aj keď o tom nevie.“

Pozvánka na tlačovú konferenciu

Vážení zástupcovia médií, dovoľujeme si Vás pozvať na tlačovú konferenciu Centra pre liečbu drogových závislostí na tému ““Novoročné predsavzatia sú účinné. Prečo nežiť zdravšie, elegantnejšie, bez závislosti.“, ktorá sa uskutoční dňa 30. decembra 2015 o 10.00 hod v priestoroch CPLDZ Bratislava. Tešíme sa na vašu účasť.  

Čítať dalej


Hodnotenie spokojnosti pacientov za I. polrok 2015

Hodnotenie spokojnosti s poskytovanými zdravotníckymi službami v CPLDZ v Bratislave prebieha pravidelne od roku 2002 dvakrát do roka, vždy v júni a v decembri, počas jedného kalendárneho týždňa. Je administrované vo všetkých terapeutických skupinách, kluboch, v lôžkovej liečbe a metadónovom udržiavacom programe. Posledné hodnotenie spokojnosti za I. polrok 2015 nájdete nižšie: Vyhodnotenie CSQ8_jún 2015_web

Čítať dalej


Edukačný program pre žiakov, študentov základných, stredných škôl ako aj pre širšiu verejnosť

Centrum pre liečbu drogových závislostí Hraničná 2, v Bratislave poriada v šk. r. 2015/2016 2 x týždenne edukačný program pre žiakov, študentov základných, stredných škôl ako aj pre širšiu verejnosť Program: 1. Úvod do problematiky drogových závislostí. 2. Diskusia. 3. Prehliadka detoxifikačného oddelenia Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Miesto konania: CPLDZ, Hraničná 2, […]

Čítať dalej


Prednášky CPLDZ Bratislava z 9. Bojnickej AT konferencie 2015

Prednášky CPLDZ Bratislava z 9. Bojnickej AT konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 2. – 4. 10.2015, nájdete k nahliadnutiu nižšie:   1. Ľ. Okruhlica: Poznámky k odboru medicíny drogových závislostí Stiahnuť 2. Z. Alexanderčíková, Ľ. Okruhlica, Z. Ondrejková: Využitie naltrexonu a placeba u pacientov so závislosťou od alkoholu Stiahnuť 3. Ľ. Okruhlica, Z. Alexanderčíková, […]

Čítať dalej


Aktuálne