Cenník priamo hradených služieb


Pacientom s platným zdravotným poistením hradí ústavnú aj ambulantnú liečbu zdravotná poisťovňa. Naše zariadenie má zmluvné vzťahy s nasledujúcimi poisťovňami:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. – 25
  • Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. – 24
  • Union zdravotná poisťovňa a.s. – 27
  • Poistenci s preukazom EU

Nad rámec objemu poskytovanej zdravotnej starostlivosti alebo na vlastnú žiadosť môže absolvovať pacient liečbu za priamu úhradu podľa cenníka platného od 1.8.2020, v ktorom sú taktiež vyčíslené náklady/výdavky za poskytnutú súčinnosť (informácie, vyjadrenia) pre OČTK a súd.


«
»