Poďakovanie našim zmluvným a obchodným partnerom


V mene pacientov a zamestnancov nášho zdravotníckeho zariadenia srdečne ďakujeme našim obchodným partnerom, ktorí nám, svojim sponzorským finančným príspevkom, pomohli v čase epidémie COVID-19 plniť naše finančné záväzky pri zabezpečovaní chodu v tejto, pre nás, nie ľahkej situácii:

Advokátska kancelária VALAŠIK & PARTNERS, s.r.o.

Ing. Imrich Tóth Timex

FIREcontrol s.r.o.

Vema s. r. o.

REGULATERM Control s. r. o.

SOMI Systems a. s.

ĎAKUJEME.


«
»