Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CPLDZ Bratislava – AKTUÁLNE


Krízový štáb pri CPLDZ Bratislava pre pandémiu COVID-19 dňa 11.5.2020 na základe analýzy aktuálnej situácie v rámci vyhláseného núdzového stavu v SR rozhodol o pokračovaní v relevantných opatreniach. Zostáva v platnosti z preventívnych dôvodov obmedzenie realizácie ambulantných skupinových aktivít (didaktoterapie, psychoterapeutické skupiny, doliečovacie kluby, skupina pre informačné poradenstvo pre blízkych pacientov, prednášky pre školy) v priestoroch CPLDZ.  Skupinová didaktoterapia a psychoterapia v ústavnej liečbe zostáva týmto naďalej nedotknutá. V ambulantných programoch skupinové aktivity (didaktoterapia a psychoterapia) sú i naďalej nahradené a realizované individuálne v ambulancii CPLDZ  (už od 20.4.2020), alebo telefonicky (neboli obmedzené). Obnovenie skupinových aktivít bez obmedzení očakávame po ukončení núdzového stavu, resp. v 4. fáze uvoľňovania opatrení na zvládanie pandémie COPVID-19 Krízovým štábom SR.

Na základe klinického protokolu naďalej zostávajú v platnosti ochranné opatrenia na prevenciu šírenia COVID-19: kontrola kontaktov v karanténe, ciest zo zahraničia, meranie telesnej teploty a zisťovanie možných prejavov ochorenia dýchacích ciest u pacientov pri vstupe do CPLDZ. V prípade podozrenia na infekciu COVID-19 je potrebné v prvom rade, ak sa nejedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, doriešiť diagnostiku cestou príslušného všeobecného lekára a hygienika. Ak však ide o akútny stav vyžadujúci neodkladnú zdravotnú starostlivosť bude pacient transportovaný do príslušnej nemocnice s „červenou zónou“, kde sa rozhodne o ďalšom postupe. Pacienti s potrebou ambulantnej zdravotnej starostlivosti v CPLDZ Bratislava, u ktorých bola zistená infekcia COVID-19, alebo sú v karanténe, avšak na základe infektológa ich stav si nevyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť, majú najprv dištančne (telefonicky, mailom) kontaktovať lekára CPLDZ. Ak to bude potrebné bude im v ambulancii CPLDZ Bratislava poskytnutá zdravotná starostlivosť v osobitnom režime.

Naďalej sa vyžaduje od ambulantných pacientov v CPLDZ Bratislava nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk pred vstupom do ambulantnej časti a dodržiavanie predpísaných vzdialeností pri čakaní na vyšetrenie/ošetrenie.


«
»