Ohrozenie fajčiarov infekciou COVID-19


Najaktuálnejšie fakty Všetkým zainteresovaným ponúkame k dnešnému dňu krátky súhrn najnovších vedeckých zistení o súvislosti fajčenia s COVID-19 z nižšie uvedených relevantných medicínskych zdrojov:
/O/ https://www.ejinme.com/article/S0953-6205(20)30110-2
/A/ https://www.mdpi.com/2077-0383/9/3/841/htm
/B/ http://www.emro.who.int/tfi/know-the-truth/tobacco-and-waterpipe-users-are-at-increasedrisk-of-covid-19-infection.html
/C/ http://www.tobaccoinduceddiseases.org/COVID-19-and-smoking-A-systematic-review-of-theevidence,119324,0,2.html
———————————————————————————————————————————–
/adO/ Hoci práca taliansko-amerického tandemu výskumníkov nezistila súvislosť ťažšieho priebehu COVID-19 u aktuálnych fajčiarov na základe prehľadu odbornej literatúry, iné i naposledy publikované štúdie, ktoré skúmali širšie súvislosti tieto vzťahy nachádzajú.

/adA/ Svetová zdravotnícka organizácia včas upozornila na skutočnosť, že fajčenie zvyšuje zdravotné riziká pri infekcii COVID – 19. Vírus COVID-19 postihuje u človeka v prvom rade jeho dýchací trakt. Fajčenie má veľký dopad na zdravotný stav celého dýchacieho traktu. Je zvlášť rizikové pre jeho dolnú časť , ktorou sú ľudské pľúca.

/adC/ 194 909 bolo celkové číslo zistených prípadov infikovaných koronavírusom k dátumu 18. marca 2020, vrátane 7 876 úmrtí. Predpokladá sa, že fajčenie je spojené so zlou prognózou priebehu infekcie. Okrem vyššie uvedeného o dýchacom trakte človeka, poškodzuje i imunitný systém a tým schopnosť zvládať infekcie, čím robí fajčiarov zraniteľnejšími voči infekčným ochoreniam. Štúdie preukázali, že fajčiari dostanú s dva razy väčšou pravdepodobnosťou chrípku a majú potom závažnejšie symptómy. V minulosti sa zistilo, že majú i vyššiu úmrtnosť. Autori spracovali systematickú prehľadovú štúdiu vedeckých prác a ich zistení o vzťahu medzi infekciou COVID-19 a fajčením. Zistenia z Číny preukázali, že medzi pacientmi s COVID-19 bolo viac fajčiarov, ktorí potrebovali mechanickú pľúcnu ventiláciu, alebo ktorí zomreli a vyššie bolo i percento fajčiarov medzi ťažkými prípadmi infekcie. Fajčiari mali približne 2,4 razy väčšiu pravdepodobnosť prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti a potrebu mechanickej ventilácie ako nefajčiari.

/adB/ Najnovšia práca austrálskych autorov publikovaná 20. marca 2020 okrem už vyššie uvedeného poukazuje na biologický mechanizmus zvýšenej zraniteľnosti fajčiarov voči infekcii COVID-19 spôsobený upreguláciou ACE2 receptorov. A poukazuje tiež na to, že fajčenie môže zvyšovať riziko nákazy infekciou, jej prenos a zvýšenú úmrtnosť na COVID-19. Tieto riziká a následky sa týkajú nie len fajčiarov cigariet, ale aj užívateľov elektronických cigariet a IQOS.


«
»