Informačná a poradenská linka pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami


Máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou ?

Zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.

Na linke poskytujeme krátke poradenstvo v trvaní do 5 minút.

Radi Vám pomôžeme!

Linku pomoci prevádzkujeme od 01.01.2019 vďaka podpore Nadácie SPP


«
»