MEMO 03/2020: Register vylúčených osôb – hráči


Vážení kolegovia,

vyskytli sa sťažnosti, že pacientom, ktorí boli už dlhšie nahlásení do RVO cestou psychiatra, po istom čase bez ich súhlasu im bola uvoľnená blokáda prístupu a došlo u nich k finančným stratám.

Ak sa s takouto sťažnosťou obrátia na psychiatra, majú byť poučení, že by mali podať podnet priamo na Úrad pre reguláciu hazardných hier s udaním času a miesta, kde im bolo hranie umožnené.

Úrad vec prešetrí bez toho, aby prevádzkovateľ hazardných hier vedel o oznamovateľovi.

S kolegiálnym pozdravom,

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

hlavný odborník MZ SR

pre medicínu drogových závislostí


«
»