MEMO 02/2020: Register vylúčených osôb – hráči


Vážení kolegovia,

upozornenie: psychiater v prípade nahlasovania pacienta s diagnózou patologického hrania do RVO cestou NCZI má zákonnú povinnosť urobiť tak do 3 dní.

Ak pacient s nahlásením súhlasil. Ale keďže NCZI posúva hromadne všetky nahlásenia do RVO iba raz mesačne, vždy k 20. dňu v mesiaci stalo sa,

že niektorí nahlásení pacienti, ktorí o časovom posune nevedeli a po návšteve u psychiatra predpokladali, že došlo k okamžitému zablokovaniu ich prístupu k hraniu,

boli vpustení v  medziobdobí k hraniu a prišli o peniaze. Je preto potrebné, aby boli o tomto časovom posune nahlasujúcim psychiatrom informovaní.

S kolegiálnym pozdravom,

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

hlavný odborník MZ SR

pre medicínu drogových závislostí


«
»