MEMO 01/2020: Register vylúčených osôb – hráči


Vážení kolegovia,

v zhode s ústavou SR pribudla nová možnosť vystúpiť z RVO pre pacientov s diagnózou patologického hráčstva registrovaných cestou psychiatra.

Môžu po 6 mesiacoch od prihlásenia sami požiadať cestou psychiatra o deregistráciu aj v prípade, ak po vyšetrení neabsolvovali odporúčanú liečbu, bez ohľadu na ich stav abstinencie.

Podobne ako tí, čo sa sami nahlásili priamo do Registra vylúčených osôb.

Doposiaľ mali možnosť vystúpiť  z RVO, iba  ak psychiater indikoval do NCZI, že sú už vyliečení.

S kolegiálnym pozdravom,

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

hlavný odborník MZ SR

pre medicínu drogových závislostí


«
»