Zmena ordinačných hodín počas vianočných sviatkov 2019/2020


Zmena ordinačných hodín počas vianočných sviatkov 2019/2020

V dňoch štátnych sviatkov (24.12.2019, 25.12.2019, 26.12.2019, 1.1.2020, 6.1.2020) neordinujeme.

V piatok 27.12.2019 lekár ordinuje v čase od 7:00 do 17:00.

V utorok 31.12.2019 lekár ordinuje v čase od 7:00 do 16:00.

V ostatných pracovných dňoch medzi sviatkami ordinujeme v štandardných časoch, teda od 7:00 do 19:00.

Výdaj metadónu počas vianočných sviatkov 2019/2020

Výdaj metadónu na dni 24.12.2019 a 25.12.2019 bude zabezpečený v pondelok 23.12.2019.

Výdaj metadónu 26.12.2019 bude zabezpečený v čase od 8:00 do 13:00.

Výdaj metadónu na 1.1.2020 bude zabezpečený v utorok 31.12.2019.

V ostatných pracovných dňoch medzi sviatkami je výdaj metadónu zabezpečený v štandardných časoch, teda od 6:30 do 16:30 (v piatok do 16:00).

Psychoterapeutické skupiny počas vianočných sviatkov 2019/2020

V dňoch štátnych sviatkov (24.12.2019, 25.12.2019, 26.12.2019, 1.1.2020,6.1.2020) sa skupiny konať nebudú. Všetky psychoterapeutické skupiny sme pre vás zabezpečili v náhradných termínoch, o ktorých vás budú informovať terapeuti. Tešíme sa na vašu účasť.

Skupina pre príbuzných a blízkych ľudí, ktorí majú problémy so závislosťou, ktorá sa bežne koná vždy v stredu, bude prebiehať v pondelok 23.12.2019 o 14:00 a vo štvrtok 2.1.2020 o 13:00.

Podrobný rozpis náhradných termínov psychoterapeutických skupín si môžete pozrieť v prílohe „Na stiahnutie“.

V prípade akýchkoľvek nejasností zatelefonujte na recepciu CPLDZ na tel. čísle 02/5341 7464.

Na stiahnutie


«
»