MEMO 13: Cezhraničný recept


Vážení kolegovia,

podľa dnešnej informácie z MZ SR majú pacienti možnosť legálne získať Suboxon, ak im ho lekár predpíše na cezhraničný recept.

Liek musí byť registrovaný v  krajine, kde si ho chce pacient vyzdvihnúť.

V prípade Suboxonu určite je v Česku.

Presnejšie náležitosti cezhraničného receptu môže predpisujúci lekár  nájsť na webe,

napr.: https://europa.eu/youreurope/citizens/health/prescription-medicine-abroad/prescriptions/faq/index_sk.htm?fbclid=IwAR3qknFYQvhWfvkj3DUzGrubtwrufSpe7Xt4DWOM4WoaYG7bvBdUCpabAcA

MZ SR urguje dovoz u výrobcov.

S kolegiálnym pozdravom,

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

hlavný odborník MZ SR

pre medicínu drogových závislostí


«
»