MEMO 12: Karbamazepín neúčinný u závislosti od kokaínu


Vážení kolegovia.

Vzhľadom na stále častejšiu požiadavku pre závislosť od kokaínu na Slovensku upozorňujeme, že nikde na svete doposiaľ neexistuje na základe medicíny založenej na dôkazoch žiadny liek s preukázaným účinkom v indikácii na liečbu tejto formy závislosti.  Dokladom toho je aj to, že nie je žiadny takto registrovaný  liek či už v EMA, alebo v FDA, konštatuje to WHO, ako aj zistenia pracovnej skupiny na túto tému, ktorá bola zvolaná do sídla Úradu OSN pre drogy a kriminalitu vo Viedni v minulom roku.

Preto bola na náš podnet cestou ŠÚKL vznesená požiadavka na korekciu SPC, informácie v príbalovom letáku u lieku karbamazepín (Biston®), kde je indikácia na liečbu závislosti od kokaínu uvedená. Ostatné u nás dostupné preparáty od iných výrobcov s účinnou látkou karbamazepínom takúto indikáciu neuvádzajú.

Podľa našich informácií má byť táto indikácia u lieku Biston® do konca roka z SPC a z nových balení lieku u nás  výrobcom odstránená

S  pozdravom,

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

hlavný odborník MZ SR

pre medicínu drogových závislostí


«
»