Memo č. 10 Výpadok v dostupnosti liekov s obsahom buprenorfínu


Vážení kolegovia,

na základe informácií z konca minulého týždňa od kolegov, ktorí majú v substitučnej liečbe pacientov nastavených na lieky s obsahom buprenorfínu (Suboxon, Bupensan Duo) je aktuálne jeho akútny nedostatok v lekárňach a podľa nepotvrdených informácií by sa mohla situácia zlepšiť až niekedy v druhej polovici novembra 2019. 

O situácii so žiadosťou o pomoc boli bezodkladne informovaní zodpovední pracovníci MZ SR.

Do obnovenia dostupnosti liekov s obsahom buprenorfínu odporúčame ako nie síce optimálne, ale jediné medicínsky korektné riešenia na prechodné obdobie: (A) buď tam kde existuje geografická dostupnosť metadónovej substitučnej liečby (CPLDZ Bratislava a Banská Bystrica) odporučiť pacientov do týchto zariadení a (B) ak to nie je realizovateľné odporučiť prednostne symptomatickú detoxifikáciu ako akútnu neodkladnú starostlivosť na špecializovaných psychiatrických lôžkach.

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

hlavný odborník MZ SR

pre medicínu drogových závislostí


«
»