MEMO 6: ezdravie – „optout“


Pýtali sme sa zodpovedných pracovníkov   pred spustením ezdravia, či má pacient možnosť  vyhnúť sa zaznamenávaniu jeho údajov zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti do systému ezdravie (tzv. optout). Pretože v praxi v medicíne drogových závislostí  sme sa s touto požiadavkou už niekoľkokrát stretli.

Odpoveď zo strany NCZI bola a zo zákona je jednoznačná. Aj keď si z rôznych dôvodov, napríklad z vlastného rozhodnutia hradí pacient vyšetrenie a liečbu u akéhokoľvek poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sám a chce aby nebol o tom záznam v ezdraví, nie je mu zo strany poskytovateľa možné  vyhovieť, nakoľko by zdravotník porušil zákon. Každý lekár poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zo zákona sa musí pripojiť do systému ezdravia.

Konkrétne, každý psychiater, aj v prípade súkromnej praxe, aj ak si v plnom rozsahu hradí pacient liečbu sám a nechce aby boli jeho záznamy o liečbe v systéme ezdravie,  psychiater ich je povinný tam napriek nesúhlasu pacienta vložiť.  Lekára neochráni  pred potenciálnym právnym postihom ani pacientom podpísaný  negatívny súhlas. O tejto skutočnosti je preto potrebné, ak by o to pacient žiadal,  informovať.

Uvedené dopyty boli vykonané  z našej strany nakoľko sme očakávali možnosť tzv. optoutu, aby mal pacient na výber ne/vloženia jeho údajov do ezdravia. Zákonodarcovia však  rozhodli inak a zákon musíme rešpektovať.  Informáciu sprostredkúvame nakoľko sme zistili, že medzi kolegami je na túto vec  nejednotný názor.

 

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

Inštitút drogových závislostí
Centrum pre liečbu drogových závislostí  Bratislava


«
»