MEMO 4: INFO CPLDZ Bratislava pre súdnych znalcov


Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v snahe vyjsť znalcom v ústrety, aby ste si nemuseli osobne dohadovať termín cez našich pracovníkov, ako i z prevádzkových dôvodov poskytovania zdravotnej starostlivosti bol v Centre pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave vyhradený čas na štúdium zdravotnej dokumentácie u nás registrovaných pacientov pre potreby súdno-znaleckého dokazovania v každý pracovný piatok v čase od 12 do 15 hodiny na centrálnej karte. V inom čase okrem vyhradeného to nie je možné. Predpokladom je preukázanie sa občianskym preukazom a rozhodnutím o ustanovení za znalca. Znalec má možnosť za zákonom stanovených podmienok pri štúdiu zdravotnej dokumentácie si urobiť výpisky, prípadne na požiadanie xerokópiu za úhradu stanovenú cenníkom CPLDZ. Fotografovanie nie je povolené.

Ďakujeme za pochopenie.

 

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.

Inštitút drogových závislostí


«
»