Tlačová konferencia – pozvánka


Vážení zástupcovia médií,

dovoľujeme si Vás pozvať na tlačovú konferenciu Centra pre liečbu drogových závislostí na tému “Aktuálne zistenia o užívateľoch alkoholu a drog – Švédsky stôl informácií, ktorá sa uskutoční dňa 27.07.2017 o 10.00 hod v priestoroch CPLDZ Bratislava. Tešíme sa na vašu účasť.


«
»