Zdravie a zdravotníctvo na Slovensku v Európskom porovnaní v roku 2016


Zdravie a zdravotníctvo na Slovensku v Európskom porovnaní v roku 2016

(Analýzy a komentáre založené na údajoch správy OECD: Health at a Glance: Europe 2016)

Pretože medicína drogových závislostí funguje v kontexte celého zdravotníctva, podrobili sme podrobnejšej analýze všetky dostupné údaje z podkladového materiálu OECD so zameraním sa na postavenie slovenského zdravotníctva v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie. Podnetom k tejto rozšírenej analýze, boli tiež závery správ INEKO a IFP z roku 2016, ktoré sa venovali ekonomike zdravotníctva. Cieľom analýzy je poskytnúť náhľad do situácie a na perspektívy slovenského zdravotníctva  v medzinárodnom kontexte, z trochu iného uhlu ako predošlé štúdie realizované pod líderstvom slovenských ekonómov. Hoci analýzu sme vypracovali pre našu internú potrebu, rozhodli sme sa ju sprostredkovať i úzkej skupine odborníkov, ktorí sa venuje tejto problematike.

 

OECD analýza zdravia 2016 final-1

Na stiahnutie


«
»