Hodnotenie spokojnosti za II. polrok 2015


Hodnotenie spokojnosti s poskytovanými zdravotníckymi službami v CPLDZ v Bratislave prebieha pravidelne od roku 2002 dvakrát do roka, vždy v júni a v decembri, počas jedného kalendárneho týždňa. Je administrované vo všetkých terapeutických skupinách, kluboch, v lôžkovej liečbe a metadónovom udržiavacom programe.

Posledné hodnotenie spokojnosti za II. polrok 2015 nájdete nižšie:

Vyhodnotenie CSQ8_december 2015_

Na stiahnutie


«
»