Prednášky CPLDZ Bratislava z 9. Bojnickej AT konferencie 2015


Prednášky CPLDZ Bratislava z 9. Bojnickej AT konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 2. – 4. 10.2015, nájdete k nahliadnutiu

nižšie:

 

1. Ľ. Okruhlica: Poznámky k odboru medicíny drogových závislostí Stiahnuť

2. Z. Alexanderčíková, Ľ. Okruhlica, Z. Ondrejková: Využitie naltrexonu a placeba u pacientov so závislosťou od alkoholu Stiahnuť

3. Ľ. Okruhlica, Z. Alexanderčíková, T. Magová, P. Palkovič, J. Rybár: Podiel anticravingovej medikácie na adherencii pri liečbe závislosti od alkoholu Stiahnuť

4. P. Palkovič, Ľ. Okruhlica, J. Rybár, Z. Alexanderčíková: Zvládanie akútneho abstinenčného stavu od alkoholu phenobarbitalom Stiahnuť

5. Z. Alexanderčíková, Ľ. Okruhlica: Riziko infekcie HCV u užívateľov heroínu a metamfetamínu Stiahnuť

6. I. Trgiňová, I. Macková, M. Huštaty, A. Kantorková, Ľ. Okruhlica: Ako diagnostikovať problémy s internetom Stiahnúť

7. J. Rybár, Ľ. Okruhlica, Z. Alexanderčíková, E. Kovácsová: Prežívanie životnej zmysluplnosti a existenciálnej frustrácie u pacientov so závislosťou od alkoholu Stiahnuť


»