Edukačný program pre žiakov, študentov základných, stredných škôl ako aj pre širšiu verejnosť


Centrum pre liečbu drogových závislostí
Hraničná 2, v Bratislave

poriada v šk. r. 2016/2017
1 x týždenne edukačný program
pre žiakov, študentov základných, stredných škôl

Program:
1. Úvod do problematiky drogových závislostí.
2. Diskusia.
3. Prehliadka detoxifikačného oddelenia Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.

Miesto konania: CPLDZ, Hraničná 2, Bratislava (Prednášková CPLDZ na 2. poschodí).
Čas: každú stredu o 9:30 hod. a o 11:00 hod.
Doba trvania: cca.  90 min.

Pre obmedzenú kapacitu (cca. 35 osôb) svoju účasť treba oznámiť a dohodnúť si termín vopred na e-mailovej adrese: muchova@cpldz.sk

Informácie a kontakt:
Centrum pre liečbu drogových závislostí, Hraničná 2, Bratislava
e-mail: muchova@cpldz.sk


«
»